• Skoterleder

Ledkarta

Skoterleder och förbudsområden uppdateras kontinuerligt. Vi vill därför uppmärksamma alla på att generella skoterledskartor och appar ofta inte är uppdaterade med den senaste informationen. Vi uppmanar därför alla att utgå ifrån den skoterledskarta som skoterklubben tillhandahåller och är ni osäkra på vad som gäller så fråga.

Skoterklubben kan dock endast ta ansvar för de skoterleder som ligger inom klubbens ansvar, så åker man till andra områden så måste man informera sig om vad som gäller inom dessa områden.

  • Kom ihåg att all trafik på våra leder sker på egen risk.
    Var särskild försiktig när du passerar sjöar, broar och vattendrag.
  • Du är alltid skyldig att ta reda på vilka regler som gäller.

Uppdaterad karta – Skoterleder i Borgafjäll

Observera att markerade skoterleder, förbudsområden och övrig kartinformation utanför Borgafjälls skoterklubbs ledområde är baserade på uppgifter från Lantmäteriet. Det kan förekomma lokala förändringar i dessa områden som inte Lantmäteriet hunnit uppdatera, förändringar som då inte heller finns med på skoterklubbens karta.
Inhämta därför alltid lokal information om vad som gäller inom det område du åker skoter.

Den stora kartan som kan laddas ner nedan innehåller mycket information för att kunna anpassa kartdetaljer efter hur mycket man zoomar in. Den visar också information om angränsande skoterleder i regionen. Det gör kartan mycket detaljrik men också lite långsam vid uppdateringar. Vill man ha en ”snabbare” karta kan man, istället för att ladda ner kartan som PDF, bara spara bilden av kartan nedan. Men man förlorar då viss kvalitet och detaljer samt ser inte lika mycket av de skoterleder som angränsar till Borgafjäll.

Ladda ned karta i pdf-format

Ledkarta – inzoomad över byn

Ladda ned karta i pdf-format