• Fjällsäkerhet

    Fjällsäkerhetsråd och information.

Fjällsäkerhetsråd

Borgafjällen tillsammans med våra andra svenska fjäll är en av Europas sista kvarvarande vildmark.
I Borgafjäll består naturen av många olika naturtyper och stora arealer vilket gör att fjällsäkerheten är mycket viktig när du besöker fjällen.

Här är några bra länkar där du får mycket information om fjällsäkerhet:

Läs mer på Fjällsäkerhetsrådet Läs mer på Nationella Snöskoterrådet

Viktiga telefonnummer och väder

♦ Fjällväder Västerbotten tel: 0771-23 11 23
Väder i Borgafjäll
♦ SOS tel: 112
♦ Polisen Dorotea tel: 0942-114 14

Färdmeddelande

Lämna alltid färdmeddelande till hotellreceptionen, anhöriga eller dina kompisar. Skulle olyckan vara framme så har du större chans att fjällräddningen hittar dig snabbt.

Kartor

Ha alltid kartor och kompass med dig för att undvika att du kommer vilse. Planera gärna turen och rita in på din karta så ser du också hur lång din planerade tur kommer att bli.

Ingen alkohol

Var rädd om dig själv och andra fjällbesökare. Alkoholförtäring och skoterkörning är absolut förbjudet. Samma regler gäller vid snöskoterkörning som när du kör bil.

Förarbevis

Om du ska köra snöskoter behöver du ett särskilt förarbevis. Du får också köra snöskoter om du har:

♦ ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000 (måste bytas ut senast 31/12 2012)
♦ ett körkort eller traktorkort utfärdat före 1 januari 2000

För att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:

♦ fyllt 16 år
♦ gått en utbildning hos en godkänd utbildare
♦ gjort ett godkänt kunskapsprov – du behöver inte göra något körprov

OBS! Dags att byta ut gamla förarbevis
Ansökan om att byta ut gamla förarbevis för terrängskoter, tagna innan den 1 oktober 2009, måste vara inkomna till Transportstyrelsen senast den 31 december 2012.

Att passera väg

Har du passagerare med dig på snöskotern eller i skoterkälke så måste de kliva av och gå över när du skall korsa vägen.

Sjöar och vattendrag

När du kör efter markerad led eller enbart ett skoterspår som korsar en sjö eller annat vattendrag så kör du alltid över isen på egen risk. Förvissa dig om att isens bärighet är tillräcklig för det ekipage du framför. Tänk på att alltid ha kapellet öppet på skoterpulkan om du har passagerare med dig. Skulle olyckan vara framme och isen brister har man större chans att ta sig i land om kapellet är öppet.

På grund av vattenregleringar kan branta iskanter uppstå.

Laviner

Stora snömängder i fjällbranter kan vara rena dödsfällor. Anordna inte din rastplats direkt under en hängdriva. Du får mer Lavin-information på Team Fjälledarnas hemsida.

Lokala trafikföreskrifter och skoterförbud

Du är skyldig att ta reda på vilka Lokala trafikföreskrifter som gäller för snöskoter innan du ger dig iväg på din tur.

Du hittar gällande föreskrifter på Transportstyrelsens hemsida.
Välj sökkriterierna Västerbotten och Dorotea. Du kan även behöva söka på Jämtland och Strömsund också.

Lokala trafikföreskrifter – Dorotea kommun

DOROTEA KOMMUN har tagit beslut om ett utökat regleringsområde för terrängkörning norr om Borgafjäll.
I och med detta beslut gäller skoterförbud mellan skoterleden och Klöverfjället.

Skyltar med texten ”FÖRBUDSOMRÅDE AVVIK EJ FRÅN LEDEN”
är uppsatta efter skoterleden som utgör gränsen mot det utökade förbudsområdet.

Nytt förbudsområde i Borgafjäll
MAJFÖRBUDET OCH TILLFÄLLIGA LOKALA FÖRBUD
Förbud mot skotertrafik på kronans mark ovan odlingsgränsen inträder i början av maj. Vissa år kan renbetessituationen medföra att förbudet tidigareläggs. Om du är osäker så kolla vad som gäller hos polisen i Dorotea tel. 0942-108 25 eller Länsstyrelsen tel. 090-10 70 00. 

Maxfart snöskoter

Maxfart för skoterkörning är 70 km/tim. Lokala fartbegränsningar kan förekomma, se tidigare avsnitt om ”Lokala trafikföreskrifter och skoterförbud”

I närheten av bebyggelse, stugor och gårdar ska du hålla dig till markerade leder. Runt övernattningsstugor ute på fjället och andra hus där de boende kan ligga och sova ska det vara bullerfri zon med 100 meters radie mellan 21.00-08.00.

Egen risk

På samtliga leder kör du alltid på egen risk.