• Välpreparerade skoterleder

Ledkarta

Kom ihåg att all trafik på våra leder sker på egen risk.
Var särskild försiktig när du passerar sjöar, broar och vattendrag.
Det är alltid skyldig att ta reda på vilka regler som gäller.

Uppdaterad karta – Skoterleder i Borgafjäll

OBS! Markerade skoterleder, förbudsområden och övrig kartinformation utanför Borgafjälls skoterklubbs ledområde är baserade på uppgifter från Lantmäteriet. Vår karta visar också av denna anledning bara officiella skoterleder och inte lokala ”spår”.
Det kan förekomma lokala förändringar i dessa områden som inte Lantmäteriet hunnit uppdatera, förändringar som då inte heller finns med på skoterklubbens karta.
Inhämta därför alltid lokal information om vad som gäller inom det område du åker skoter.

Ladda ned karta i pdf-format

Ledkarta – inzoomad över byn

Ladda ned karta i pdf-format