• Välpreparerade skoterleder

Ledinformation

Information säsongen 2017/2018

2018-03-07
Information om Borgasjön

Borgasjön är nu stakad!

Extra varsamhet vid färd på Borgasjön. Ni måste följa det trampade och sladdade spåret intill stakningen. Detta för att det ska vara väl trampat och så att leden fryser till ordentligt.

Isens tjocklek
Vad gäller tjockleken på isen så är det väldigt varierat. Nedifrån sett ca 20 cm kärnis, därefter ca 20 cm snö is samt därefter ca 35 cm fryst snö. Däremot utanför leden är det övre lagret vatten och snö.

Som sagt följ stakningen, tänk på att om ni kör utanför så kan ni lura ut någon som t.ex drar pulka och således fastnar.

Och givetvis kör man alltid på egen risk!!!


2018-01-27
Information om Daimaleden

Nu är Daimaleden rejält trampad och breddad av ett gäng fjällräddare från Frostviken.
Några mindre bäckar och surhål är öppna annars är leden ok. Hålen kommer att märkas upp och/eller skottas igen nästa vecka.
Mycket snö på båda Daimasjöarna med någon decimeter vatten under snön. Båda sjöarna kommer att markeras inom några dagar, troligtvis i morgon.

2018-01-12

  • Avasjön är stakad.
  • Alla leder runt byn körs med pistmaskin.
  • Oxvattnet, Rödingsjön och Korpådalen sladdas kontinuerligt.
  • Gitsfjäll och Slipsiken är INTE kontrollerade och stakade. Detta pga vädret och svårframkomligt med mycket snö.
  • Borgasjön SKA INTE BETRÄDAS. MYCKET DÅLIG IS!