• Skoterleder

    Skoterleder, ledkartor, drivmedel och
    verkstäder.

Skoterleder

Inom Borgafjällsområdet finns många fina välpreparerade skoterleder. Sommartid kan många av lederna även nyttjas som vandringsled.

Information om skoterleder i Borgafjällsområdet

Vill du beställa en ledkarta går du till sidan för Ledkartor.