Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Den 9/10 kl 10.00 på Borga Snowcamp (Johannas Fjällkrog)

Härmed bjuder vi in dig som medlem i Borgafjälls skoterklubb till föreningens årsmöte. P g a den situation som varit med covid-19 och restriktioner så har inte årsmötet för 2019-2020 genomförts. Vi kommer därför vid detta årsmöte både ha årsmöte för 2019-2020 så som för 2020-2021. Vid det årsmöte som hålls för 2020-2021 kommer samtliga poster till en ny styrelse och ny valberedning att väljas samt representanter till SAIDK Skoteralliansen Dorotea.

Eventuella motioner ska ha inkommit senast 24/9 till info@borgafjallsskoterklubb.se

Samtliga formella dokument och underlag för årsmötets genomförande kommer tillhandahållas vid mötets öppnande.

Under mötet bjuder vi på fika.

Vänliga hälsningar
Styrelsen